Imprimă această pagină

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls. I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității...

04 Iulie 2019
BIROU RESURSE UMANE
Nr. 16.371 / 04.07.2019

Rezultatul probei interviu

la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls.I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității din data de 4 iulie 2019 ora 11.00

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. 4), art.62 alin.3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei interviu:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Proba interviu Rezultatul probei interviu
1. BICAZAN CLAUDIA IOANA 84 puncte ADMIS

Conform art. 61 alin. (5) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba interviu, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la afișarea rezultatului, la registratura CJMM.

Afişat astăzi 04.07.2019, ora 14,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș și pe site-ul instituției.

Secretar comisie de concurs: David Carmela – consilier, Birou Resurse umane