Imprimă această pagină

REZULTATUL PRIMEI ETAPE la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Liviu Borlan" Maramureș

24 Septembrie 2019
SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS
Constituit conform dispozitiei nr. 383 /2019
a Președintelui Consiliului Județean Maramureș
Nr. 11049 din 24.09.2019

REZULTATUL PRIMEI ETAPE
la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 382/2019, s-a întrunit în data de 24.09.2019 ora 0830 la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi a procedat la analiza proiectelor de management în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.

În urma analizei proiectelor de management, Comisia de concurs a acordat următoarele note:
Nr. crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza proiectului de management Observaţii
1. Mariș Ștefan 9.41  

Susținerea proiectului de management pentru candidatul care a obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7, va avea loc miercuri, 25.09.2019 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr. 21/2017: ”Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 2 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.”

Azi 24 septembrie 2019, ora 10.00 afişarea rezultatului la avizier şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş.

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS,

Muntean Mihaela – Compartiment Educație, cultură, sport, culte;
Ștefănoiu Andra – Serviciul juridic și contencios;
Buda Ioan – Direcția Economică și patrimoniu;
Poduț Florian Lăcrimioara – Birou resurse umane.