Imprimă această pagină

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

28 Iunie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 16360 / 28.06.2019

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut,
organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatul interviului :
Nr. Crt.  Funcţia publică  Numele şi prenumele candidatului  Instituţia  Punctaj interviu Rezultatul probei 
1. Consilier, cls. I, grad principal  POP CRISTINA MARIANA  Consiliul județean Maramureș  94 puncte Admis 
2. Consilier, cls. I, grad principal  LUCIAN RADU  Consiliul județean Maramureș  92 puncte Admis 
3. Consilier, cls. I , grad superior  GAGNIUC DANA  Consiliul județean Maramureș  93 puncte Admis 
4. Consilier, cls. I, grad superior  PETCU ANDRA GLORIA  Consiliul județean Maramureș  91 puncte Admis 
5. Consilier, cls. I, grad superior  RUS BUCUR DOREL  Consiliul județean Maramureș  96 puncte Admis 
6. Consilier, cls. I, grad principal  DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN  Consiliul județean Maramureș  92 puncte Admis 
7. Consilier, cls. I, grad principal  COZMA MARIANA  Consiliul județean Maramureș  95 puncte Admis 
8. Consilier, cls. I, grad principal  KOVACS LAURA  Consiliul județean Maramureș  92 puncte Admis 

Conform art. 61 alin. (5) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi, 28.06.2019, ora 13 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou resurse umane