Imprimă această pagină

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul din cadrul Serviciului achiziții publice și Compartiment gestiune și aprovizionare

14 Decembrie 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 61alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele interviului: [...]
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
NR.569 / 14.12.2016


Rezultatul interviului

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul din cadrul Serviciului achiziții publice și Compartiment gestiune și aprovizionare din data de 14 decembrie 2016 - interviu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 61alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele interviului:

1. Consilier, cls.I, grad profesional asistent – Serviciul achiziții publice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei
1. MUREȘAN IOANA AURELIA 89,66 ADMIS
2. KADAR DANIELA 86 ADMIS


2. Consilier, cls.I, grad profesional asistent – Compartiment gestiune și aprovizionare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei
1. DRAGOȘ CĂTĂLN DANIEL 95,00 ADMIS
2. BUTEAN EUGEN ȘTEFAN 90,00 ADMIS
3. DÎRLE VASILE DANIEL 84,00 ADMIS
 4. POP ELENA DIANA 75,00 ADMIS
 5. VRAJA DELIA RAMONA - ABSENT


Conform art. 61 alin. (5) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării.

Afişat astăzi, 14.12.2016, ora 15,00, la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie de concurs : David Carmela – Elena – consilier, Birou resurse umane