Imprimă această pagină

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul relații publice – Birou informare turistică, organizat în data 2 iulie 2019

04 Iulie 2019
Nr. 16372 / 04.07.2019

REZULTATUL INTERVIULUI

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul relații publice – Birou informare turistică, organizat în data 2 iulie 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (4), art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)
Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultatul interviului
1. COSMA RAMONA GABRIELA 85,66 puncte ADMIS

Conform art. 61 alin. (5) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

În conformitate cu art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, la registratura Consiliului județean Maramureș.

Afişat astăzi, 04.07.2019, ora 14 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisia de concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou Resurse Umane