Imprimă această pagină

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

01 Iulie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 16361 / 01.07.2019

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut,
organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Funcția publică Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul probei
1. POP CRISTINA MARIANA  consilier, cls. I, grad principal  91 puncte  94 puncte  185 puncte  ADMIS 
2. LUCIAN RADU  consilier, cls. I, grad principal  97 puncte  92 puncte  189 puncte   ADMIS
3. GAGNIUC DANA  consilier, cls. I, grad superior  97,5 puncte  93 puncte  190,5 puncte   ADMIS
4. PETCU ANDRA GLORIA  consilier, cls. I, grad superior  97 puncte  91 puncte  188 puncte   ADMIS
5. RUS BUCUR DOREL  consilier, cls. I, grad superior  81,5 puncte  96 puncte  177,5 puncte   ADMIS
6. DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN  consilier, cls. I, grad principal  95 puncte  92 puncte  187 puncte   ADMIS
7. COZMA MARIANA  consilier, cls. I, grad principal  96 puncte  95 puncte  191 puncte   ADMIS
8. KOVACS LAURA  consilier, cls. I, grad principal  95 puncte  92 puncte  187 puncte   ADMIS


Afişat astăzi, 01.07.2019, ora 14 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie de concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou resurse umane