Imprimă această pagină

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul relații publice – Birou informare turistică organizat în data de 2 iulie 2019

08 Iulie 2019
Nr. 16379 / 08.07.2019

REZULTATUL FINAL

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul relații publice – Birou informare turistică organizat în data de 2 iulie 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final, după cum urmează:

Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului  Punctaj probă scrisă Punctaj interviu  Punctaj final  Rezultat final 
1. COSMA RAMONA GABRIELA  75,33 puncte  85,66 puncte   160,99 puncte  ADMIS 

Afişat astăzi,08.07.2019, ora 14 la sediul Consiliului Județean Maramureș

Secretar comisie de concurs: Simicorescu Sorina – consilier Birou Resurse Umane