Imprimă această pagină

REZULTATUL FINAL la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Liviu Borlan" Maramureș

02 Octombrie 2019
SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS
Constituit conform dispozitiei nr. 383 / 2019
a Președintelui Consiliului Județean Maramureș
Nr. 11545 din 02.10.2019

REZULTATUL FINAL
la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr. 21/2017, Secretariatul comisiei de concurs anunță rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, după cum urmează:
Nr.crt.  Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza proiectului de management Nota obţinută la interviu Nota finală Rezultat final
1. Mariș Ștefan 9,41 9,16 9,28 ADMIS


Candidatul declarat admis va negocia cu ordonatorul principal de credite clauzele contractului de management, pe baza proiectului de management, în termen de 30 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință publică a rezultatului final al concursului.

Azi 02.10.2019, ora 15,00 s-a afişat rezultatul final la avizier şi s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale”Liviu Borlan” Maramureș.

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS,
 
Muntean Mihaela – Compartiment Educație, cultură, sport, culte;
Ștefănoiu Andra – Serviciul juridic și contencios;
Buda Ioan – Direcția Economică și patrimoniu;
Poduț Florian Lăcrimioara – Birou resurse umane;