Imprimă această pagină

REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

12 Iulie 2019
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE
Constituit conform Dispozitiei nr. 242 / 21.06.2019
a Președintelui Consiliului Județean Maramureș
NR. 6747 / 12.07.2019

REZULTATUL FINAL
al evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

În conformitate cu prevederile art.41 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 11 – Anexa 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul nr. 2799/2015, secretariatul comisiei de evaluare anunță rezultatul final al evaluării managementului pentru anul 2018 la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, după cum urmează:
Nr. crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza raportului de activitate Nota obţinută la interviu Nota finală
1. Rusu Viorel 10 10 10

Potrivit art. 41 alin. (2) din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare ”în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”.

Afişarea rezultatelor s-a făcut la avizierul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş, precum si al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș în data de 12.07.2019.

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS,

Simicorescu Sorina ____________________
Ștef Robert___________________________
Dragoș Cătălin ________________________
Criste Dionisie ________________________