Imprimă această pagină

REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului la Muzeul județean de Artă "Centrul Artistic Baia Mare"

08 Iulie 2019
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE
Constituit conform Dispozitiei nr. 242 / 21.06.2019
Nr. 6516 / 08.07.2019

REZULTATUL FINAL
al evaluării anuale a managementului la Muzeul județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 – Anexa 2 din Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul nr. 2799/2015, secretariatul comisiei de evaluare anunță rezultatul final al evaluării managementului pentru anul 2018 la Muzeul județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, după cum urmează:
Nr. crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza raportului de activitate Nota obţinută la interviu Nota finală
1. Tiberiu Alexa 9,98 10,00 9,99

Potrivit art. 41 alin 2 din OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare ”în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”.

Afişarea rezultatelor s-a făcut la avizierul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş, precum și al Muzeul județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare” în data de 8 iulie 2019, ora 15,00.

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE,

Ielciu Alexandru ________________________
Florea Ionela ___________________________
Barbul Cristina _________________________
David Rodica ___________________________