Imprimă această pagină

REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană "Petre Dulfu" Baia Mare

02 Iulie 2019
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE
Constituit conform Dispozitiei nr. 242 / 21.06.2019
Nr. 6299 / 02.07.2019

REZULTATUL FINAL

al evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană “Petre Dulfu” Baia Mare

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 – Anexa 2 din Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul nr. 2799/2015, secretariatul comisiei de evaluare anunță rezultatul final al evaluării managementului pentru anul 2018 la Biblioteca județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, după cum urmează:
Nr. crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza raportului de activitate Nota obţinută la interviu Nota finală
1. Ardelean Teodor 10 10 10

Potrivit art. 41 alin. 2 din OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare ”în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”.

Afişarea rezultatelor s-a făcut la avizierul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş, precum si al Bibliotecii județene “Petre Dulfu“ Baia Mare în data de 2 iulie 2019.

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE,

Muntean Mihaiela ______________________
Dale Lenuța ___________________________
Hendre Chiș Adina _____________________
David Carmela _________________________