Imprimă această pagină

REZULTATELE FINALE obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, cls. I, grad profesional debutant la DDIP - Biroul relaţii externe

03 August 2018
Nr.306 din 03.08.2018

REZULTATELE FINALE

obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, cls. I, grad profesional debutant la Direcţia de Dezvoltare şi implementare proiecte - Biroul relaţii externe desfășurat la data de 01.08.2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 62 din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, cls. I, grad profesional debutant la Direcţia de Dezvoltare şi implementare proiecte- Biroul relaţii externe
  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Mascaliuc Maria-Felicia 77,33 95 172,33 ADMIS

Afişat astăzi 03.08.2018 ora 9 la sediul Consiliului Județean Maramureș

Secretar comisie de concurs: Poduţ Florian Lăcrimioara– consilier, Birou resurse umane