Imprimă această pagină

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls. I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității...

08 Iulie 2019
BIROU RESURSE UMANE
Nr. 16.382 / 08.07.2019

Rezultatele finale
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls.I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității desfășurat în perioada 1-4 iulie 2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 62 din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls.I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității desfășurat în perioada 1- 4 iulie 2019.
  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. BICAZAN CLAUDIA IOANA 74 puncte 84 puncte 158 puncte ADMIS
2. DRĂGAN OCTAVIA CRISTINA 43,33 puncte - - RESPINS
3. TEPEI PETRU IOAN 15 puncte - - RESPINS
 
Afişat astăzi 08.07.2019, ora 14,00 la sediul si pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie de concurs: David Carmela – consilier, Birou Resurse umane