Imprimă această pagină

REZULTAT - PROBA SCRISĂ pentru concursul de recrutare din data de 5 octombrie 2021 ora 11.00, organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante, Direcția Tehnică și Investiții

07 Octombrie 2021
Nr. 20885 / 07.10.2021

REZULTAT - PROBA SCRISĂ
pentru concursul de recrutare din data de 5 octombrie 2021 ora 11.00, organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante astfel:

  • Consilier, cls.I, grad superior, 2 (două) funcții, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,
  • Consilier, cls.I, grad asistent, 1(una) funcție, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise astfel:
CONSILIER I SUPERIOR – 2 (DOUĂ) FUNCȚII

Nr .crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Rezultatul probei Observații
1. 18109 / 01.09.2021 - - ABSENT
2. 18195 / 02.09.2021 61,67 puncte  ADMIS -

CONSILIER I ASISTENT – 1 (UNA) FUNCȚIE

Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Rezultatul probei Observații
1. 18425 / 06.09.2021 38,34 puncte RESPINS -
2. 18435 / 06.09.2021 - - ABSENT

Conform art. 60 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 11.10.2021 ora 13.00.

Afişat azi 07.10.2021, ora 12.30 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs.
Consilier I superior - Birou resurse umane
Ilieș Anuța