REZULTAT - INTERVIU Concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 23.11.2023 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

23 Noiembrie 2023
Comisia de concurs numită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Maramureș nr. 680 / 23.10.2023
Nr. 28804 / 23.11.2023


REZULTAT -  INTERVIU
Concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 23.11.2023 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei interviu:
Nr. crt.  Funcția publică de execuție  Număr dosar înregistrare  Punctaj  Admis / Respins 
1. Consilier, cls. I, grad profesional superior  Nr. 26353 / 30.10.2023  97,66 puncte  Admis 

Conform art. 61 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Afişat astăzi, 23.11.2023 ora 14.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie,
Simicorescu Sorina – consilier

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.