Imprimă această pagină

REZULTAT FINAL la examenul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere Director Executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș din data de 29 Septembrie 2021 ora 10.00 - proba scrisă

01 Octombrie 2021
Nr. 20.464 / 01.10.2021

REZULTAT FINAL
la examenul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere Director Executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș din data de 29 Septembrie 2021 ora 10.00 - proba scrisă

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Nr. 18.896 / 2021 88,40 puncte 89,80 puncte 178,20 puncte ADMIS

 Afişat azi 01.10.2021, ora 12.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs,
David Carmela