Imprimă această pagină

REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în perioada 09 septembrie 2021 - 11 octombrie 2021, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante, Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții

13 Octombrie 2021
Nr. 21243 / 13.10.2021

REZULTAT FINAL
la concursul de recrutare organizat în perioada 09 septembrie 2021 – 11 octombrie 2021, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante:

  • Consilier, cls.I, grad superior, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,
  • Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
CONSILIER I SUPERIOR

Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul probei
1. 18195 / 02.09.2021 61,67 puncte 61,00 puncte 122,67 puncte ADMIS

CONSILIER I ASISTENT

Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul probei
1. 18425 / 06.09.2021 38,34 puncte - 38,34 puncte RESPINS

Afişat azi 13.10. 2021, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs.
Consilier I superior - Birou resurse umane
Ilieș Anuța