Imprimă această pagină

PROCES VERBAL - Cu privire la rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului achiziţii publice şi Compartiment gestiune şi aprovizionare

16 Decembrie 2016
În urma desfăşurării probei scrise în ziua de 8 decembrie 2016 ora 10.00 si 14 decembrie 2016 ora 12.00, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia 550/2016, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziţii publice şi consilier, clasa I, grad profesional asistent compartiment gestiune şi aprovizionare, au stabilit punctajele finale pentru candidaţi şi au decis rezultatele finale ale concursului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele concursului de candidat, astfel: [...]
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREŞ
NR. 577/16.12.2016


PROCES VERBAL FINAL

Cu privire la rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului achiziţii publice şi Compartiment gestiune şi aprovizionare din perioada 8- 14 decembrie 2016

În urma desfăşurării probei scrise în ziua de 8 decembrie 2016 ora 10.00 si 14 decembrie 2016 ora 12.00, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia 550/2016, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziţii publice şi consilier, clasa I, grad profesional asistent compartiment gestiune şi aprovizionare, au stabilit punctajele finale pentru candidaţi şi au decis rezultatele finale ale concursului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele concursului de candidat, astfel:

1. consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziţii publice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. KADAR DANIELA 86,33 86,00 172,33 ADMIS
2. MUREŞAN IOANA AURELIA 52,00 89,66 141,66 RESPINS
3. SOMOGYI LAURANT VASILE 23,67 - - RESPINS
4. ARDELEANU ANDREA 19,00 - - RESPINS
5. CĂLĂUZ ADRIAN PETRU - - - ABSENT
6. COZMA VASILE ALEXANDRU - - - ABSENT
7. LEŞE IOANA LIANA - - - ABSENT


2. consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment gestiune şi aprovizionare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. DRAGOŞ CĂTĂLIN DANIEL 81,33 95,00 176,33 ADMIS
2. DIRLE VASILE DANIEL 90,33 84,00 174,33 RESPINS
3. BUTEAN EUGEN ŞTEFAN 63,67 90,00 153,67 RESPINS
4. POP ELENA DIANA 63,00 75,00 138,00 RESPINS
5. VRAJA DELIA RAMONA 74,67 ABSENT 74,67 RESPINS
6. ŞUTA SIMONA 32,33 - 32,33 ABSENT
7. CRISTE NATALIA REGHINA - - - ABSENT


Afişat azi 15.11.2016, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

Secretar: David Carmela Elena – consilier, Birou Resurse Umane