Imprimă această pagină

Lista scurtă Privind candidații pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C Drumuri – Poduri Maramureș S.A

02 Octombrie 2018
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
COMISIA DE SELECTIE a Consiliului de Administrație la
SC Drumuri – Poduri Maramureș S.A
NR. 8903/02.10.2018

Lista scurtă

Privind candidații pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C Drumuri – Poduri Maramureș S.A

În conformitate cu prevederile art. 43 și 44 din H.G 722/2016, Comisia de selecție numită prin Hotarârea Consiliului Județean Maramureș nr. 19/31.01.2018 s-a întrunit în data de 02 octombrie 2018, în vederea întocmirii listei scurte privind candidații pentru funcția de membru în Consiliul de administrație SC Drumuri – Poduri Maramureș S.A
Lista scurtă cuprinde următorii candidați:

Pentru poziția de membru in C. A- studii economice
  1. Ciocaș Valeria
  2. Bel Ioan
  3. Chiș Gavrilă 4
  4. Ilea Yvette Alessandra
  5. Tranișan Claudiu Daniel

Pentru poziția de membru in C. A- studii tehnice
  1. Cureu Adrian Ioan

Pentru poziția de membru in C. A- studii juridice
  1. Pricop Ioan Gavril

Comisia de selecție

Președinte - Breban Claudia _________________
Membru - Simicorescu Sorina ________________
Membru - David Carmela ____________