×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 43

Imprimă această pagină

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartimentul strategii judeţene şi planificare teritorială

16 Ianuarie 2015Consiliul Judeţean Maramureş organizează la sediul instituţiei, în data de 12 februarie 2015, ora 10.00 (proba scrisă) şi în 16 februarie ora 13.00 (interviul) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartimentul strategii judeţene şi planificare teritorială.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ


          Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 12 februarie 2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 16 februarie ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartimentul strategii judeţene şi planificare teritorială. 

 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartiment strategii judeţene şi planificare teritorială
  • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">consilier clasa I grad profesional debutant
  • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">referent clasa III grad profesional debutant

Condiţii de participare la concurs sunt: 

Condiţii generale:
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,(r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier I debutant

Condiţii specifice:
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">utilizare calculator nivel mediu (MS Office);
Referent III debutant
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">studii medii liceale , absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">cunoştinţe de operare calculator nivel mediu (MS Office);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 30.01.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 - Baia Mare, jud. Maramureş. 

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262.214.659 int. 125. 

PREŞEDINTE,

Zamfir Ciceu

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI


 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">formularul de înscriere;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">copia actului de identitate;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">cazier judiciar;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • http://www.cjmaramures.ro/templates/shaper_neo/images/typo/bullet.gif) 0px 6px no-repeat;">declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie consilier debutant din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte


 1. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST 2014-2020 – priorități de dezvoltare www.nord-vest.ro
 5. HOTARÂRE nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
 6. HOTARÂRE nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie referent debutant din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte


 1. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN – PATJ – JUDEŢUL MARAMUREŞ – web site www.cjmaramures.ro, secţiunea Proiecte, subsecţiune Strategie