Imprimă această pagină

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu – Serviciul buget – Compartiment impozite și taxe, executare silită

14 Noiembrie 2014
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

Consiliul Județean Maramureș organizează la sediul instituției, în data de 15 decembrie 2014 ora 10.00 ( proba scrisă) și în 17 decembrie 2014 ora 14.00 (interviul) concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu – Serviciul buget – Compartiment impozite și taxe, executare silită.
  • Direcţia economică şi patrimoniu – Serviciul buget – Compartiment impozite și taxe, executare silită:
    • consilier I principal

Condiţii de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
  • studii superioare economice de lungă durată, cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani ;
  • utilizare calculator nivel mediu (WORD).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 04.12.2014, la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262.214.659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu