Imprimă această pagină

ANUNŢ CONCURS pentru ocuparea funcției contractuale de inspector specialitate gradul I la Biroul Informare Turistică din cadrul Consiliului Județean Maramureș

03 Februarie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 1353 / 03.02.2020

ANUNŢ CONCURS

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 25 februarie 2020 (proba scrisă) concurs pentru ocuparea funcției contractuale de inspector specialitate gradul I la Biroul Informare Turistică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011
Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:
  • proba scrisă: 25 februarie 2020 ora 10.00.
  • Interviu: în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a, respectiv pâna în data de 17 februarie 2020, ora 16.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 126 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA