Imprimă această pagină

ANUNŢ CONCURS Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 21 noiembrie 2018 (proba scrisă) concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul Cadastru și Evidența...

19 Octombrie 2018
Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 21 noiembrie 2018 (proba scrisă) concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul Cadastru și Evidența Patrimoniului din cadrul Direcției Economice și Patrimoniu.
Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul geografie, inginerie geodezică.
 • vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă: 21 noiembrie 2018 ora 10.00
 • Interviu.

Probele de concurs se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial la Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214.659 int. 125 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA


Bibliografia
la concursul pentru ocuparea funcției de consilier superior la Serviciul cadastru și evidența patrimoniului, proba scrisă în data de 21 noiembrie 2018

 1. Legea 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Constituția României, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 13.06.2003;
 6. Hotarârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
 7. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizate până la 19.05.2005;
 8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările ulteriore;
 10. HG nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările şi completările ulterioare;