Imprimă această pagină

ANUNŢ CONCURS: consilier, cls. I, grad principal – Compartiment corp control, control intern managerial, managementul calității

31 Mai 2019
ANUNŢ CONCURS

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 1 iulie 2019 ora 10 concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante
  • consilier, cls. I, grad principal – Compartiment corp control, control intern managerial, managementul calității
Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii specifice:
  • consilier, cls. I, grad principal – Compartiment corp control, control intern managerial, managementul calității
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: științe administrative, economie, management sau contabilitate.
    • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
Probele stabilite pentru concurs:
  • proba scrisă : 1 iulie 2019 ora 10.00
  • interviul se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 126.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA