Imprimă această pagină

Amânare concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului

02 Iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare [...]
ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Maramureş

anunţă amânarea, din motive obiective, a concursului

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului, din intervalul 23 -27 iunie 2016, pentru o dată care se va comunica ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0262/214659, int. 125 la Biroul Resurse Umane.

PREȘEDINTE,
Zamfir CICEU