Solicitare de Ofertă preț - Actualizare Documente primare achiziție servicii salubrizare

18 Martie 2024 141
Către,

Prestatorii de servicii de consultanță interesați

UAT Județul Maramureș, prin Consiliul Județean, intenționează achiziționarea de servicii de elaborare a documentației de atribuire aferente ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Maramureș”, prin procedură de licitație deschisă.

Pentru demararea activităților procedurale și pregătirea documentelor premergătoare lansării achiziției serviciilor de elaborare a documentației de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii calendarului și etapelor ulterioare, vă rugăm a ne transmite, ca prim pas în demersurile noastre, o Ofertă de preț detaliată pentru ACTUALIZAREA următoarelor:
 • “Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, Județul Maramureș”, necesar a fundamenta necesitatea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul județului Maramureș, pentru activitățile înscrise în Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, precum și în actele normative subsecvente aflate în vigoare, dar și în conformitate cu definirea deșeurilor din Stategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Strategia Națională pentru Economia Circulară.
Studiul de oportunitate va trebui să scoată în evidență și să transpună într-o structură compatibilă cu facilitățile unui sistem de management integrat al deșeurilor, următoarele:
 • Prezentarea fezabilității actualei opțiuni de delegare a gestiunii și a aspectelor de tarifare a serviciului,
 • Motivarea economică, socială și de mediu a opțiunii de delegare a serviciului,
 • Identificarea și repartiția între părți a riscurilor și/sau eliminarea acestora.
În final, concluziile și recomandările unui astfel de studiu vor trebui să stabilească într-un mod fundamentat, oportunitatea delegării gestiunii serviciului de salubrizare și modul corect de implementare, ținând seama de conținutul studiului și responsabilitățile viitorului operator.

 • „Regulamentul serviciului de salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare”.

 • „Caiet de Sarcini” și Anexe la Caietul de Sarcini, care stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării serviciului în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Caietul de sarcini supus actualizării, va servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor particulare de desfăşurare a serviciului de salubrizare şi face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor specifice.

Potrivit prevederilor documentelor aferente finanţării SMID Maramureș, Judeţul Maramureș prin Consiliul Judeţean Maramureș a delegat prin procedură de achiziţie publică contractul de salubrizare, în momentul de față reziliat. În vederea întocmirii unei Oferte de preț pentru actualizarea documentelor enunțate anterior, precizăm faptul, ca informație relevantă, că autoritatea județeană nu are la acest moment un contract activ.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor va deservi toate cele 76 de UAT-uri din județul Maramureș, care împreună cu Consiliul Județean Maramureș sunt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș, înregistrată în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Baia Mare cu numărul 47/22.09.2009.

Investițiile principale prevăzute și finanțate de către Ministerul Fondurilor Europene, AM POS MEDIU, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de AM POIM, prin proiectul SMID sunt:
 • Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – din localitatea Sârbi, incluzând:
  • Depozitul ecologic și construcții și facilități conexe (în curs de finalizare),
  • Stație de Sortare,
  • Stație de Tratare Mecano-biologică.
 • Stația de Transfer, Stația de Sortare și Centrul de Colectare Deșeuri Voluminoase – din localitatea Sighetu Marmaíei,
 • Stație de Transfer – din localitatea Moisei,
 • Stația de Transfer și Centru de Colectare Deșeuri Voluminoase – din localitatea Târgu Lăpuș,
 • Centre de Colectare Deșeuri Voluminoase – în localitățile Șomcuta Mare, Vișeu de Sus, Seini, Borșa, Baia Mare,
 • Închiderea a 6 depozite urbane neconforme – Borșa (relocare), Târgu Lăpuș (relocare), Seini (relocare), Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației.
 • Din punct de vedere al dotărilor cu obiecte de inventar și mijoace fixe necesare derulării proceselor (echipamente, utilaje, autocamioane, remorci, containere, etc.) stațiile SMID sunt echipate la nivel proiectat și operaționale.

În ceea ce privește fluxul deșeurilor colectate din întreg județul Maramureș, acestea sunt sortate, tranferate și procesate astfel:
 • Transferul deșeurilor la CMID Sârbi se va realiza prin intermediul stațiilor de transfer Moisei, Târgu Lăpuș şi Sighetu Marmaţiei.
 • Toate deşeurile municipale și asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale amestecate colectate din zonele de colectare 2, 3 și 4 vor fi transportate de către operatorii de colectare desemnaţi în Staţiile de transfer existente pe raza judeţului Maramureș (Zona 2 – Târgu Lăpuş – Stația de transfer, Zona 3 – Moisei – Stația de transfer, zona 4 – Sighetu Marmației – Stația de transfer şi Stația de sortare), pentru stocarea temporară şi compactarea în vederea transferării acestora la CMID Sârbi.
 • Deșeurile colectate separat de operatorii de colectare din zona 1 – Sârbi sunt transportate direct la Centrul de Management Integral al Deșeurilor.
 • Deşeurile reziduale sunt tratate în Stația de tratare mecano-biologică din cadrul CMID Sârbi, iar cele reciclabile (hârtie, carton, plastic, sticlă și metal), intră în staţiile de sortare de la Sighetu Marmaţiei şi Sârbi.

În vederea ofertării solicitate, dacă este cazul, vă stăm la dispoziție cu toate informațiile suplimentare care considerați a fi necesare.

Termen de răspuns: 01.04.2024.

Adrese de e-mail de răspuns:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cu stimă,

PREȘEDINTE
Ionel-Ovidiu BOGDAN

ACHIZIȚII DIRECTE
Contracte peste 5000 Euro

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.