Proiecte finalizate

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate de Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul Relaţii Internaţionale, a fost finalizat. Proiectul a fost aprobat în aprilie 2009 şi finanţat prin Mecanismului Financiar SEE…
Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) a derulat, în parteneriat cu instituţii de învăţământ din Slovacia, Ungaria şi Ucraina, şi alături de colaboratorii săi din România: Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul…
Obiectivul general al proiectului este de a elabora un program pentru educaţie în domeniul protecţiei mediului şi educaţie pentru dezvoltare durabilă în România. Promotorul proiectul Green vzw (Global Rivers Environmental Educational…
Contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a III-a” a fost semnat între…
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism. Cod proiect SMIS 25363; Contract de…
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Organism Intermediar pentru Turism.
Solicitant: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării…
Finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de…
Obiectivele prioritare de dezvoltare a regiunilor de graniţă includ, în primul rând, dezvoltarea unei economii competitive, utilizarea efectivă a avantajelor disponibile, asigurarea unei poziţionări mai bune a reţelelor sociale şi…
Proiectul „Turism Transcarpatic” a fost cadrul de acţiune comună pentru promovarea turismului în regiunea de graniţă. El a vizat realizarea unei reţele de informaţii turistice la nivel internaţional, fiind orientat…

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.