Proiecte finalizate

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate de Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul Relaţii Internaţionale, a fost finalizat. Proiectul a fost aprobat în aprilie 2009 şi finanţat prin Mecanismului Financiar SEE…
Obiectivul general al agenţiei este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Maramureş. Activităţile au vizat crearea unui plan energetic la nivelul judeţului, crearea unei baze de date privind consumul…
Obiectivul general al proiectului este de a realiza o metodă eficientă de măsurare a progresului regiunilor în atingerea ţelurilor propuse în domeniul energiei. Având în vedere că atunci când este vorba…
Obiectivul general al proiectului este de a elabora în parteneriat un set de instrumente pentru politica regională şi de strategii pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării capacităţii lor…
Scopul Planului de Acţiune pentru Schimbări Climatice şi Observarea Gazelor cu Efect de Seră în judeţul Maramureş este de a conştientiza problematica schimbărilor climatice, de a reduce emisiile de gaze…
Contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a III-a” a fost semnat între…
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism. Cod proiect SMIS 25363; Contract de…
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Organism Intermediar pentru Turism.
Solicitant: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării…
Finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de…

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.