RoUaSoil: zona transfrontalieră România-Ucraina - Managementul siturilor contaminate cu produse petroliere

03 August 2015 2232
Numărul şi denumirea priorităţii Programului: Prioritatea 2 - Îmbunătăţirea calităţii mediului

Numărul şi titlul măsurii: Măsura 2.1. Protecţia mediului, utilizarea durabilă și managementul resurselor naturale

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, România
Partener 1: Consiliul Judeţean Maramureș, România
Partener 2: Universitatea Națională Tehnică de Petrol şi Gaz Ivano Frankivsk, Ukraina
Partener 3: Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, Romania

Buget proiect: 295.963 euro

Durata de implementare a proiectului: 34 luni - 01.10.2012 - 31.07.2015

Obiective generale: Intensificarea şi adâncirea cooperării durabile în domeniul mediului, social şi economic între regiunea Ivano-Frankivsk, Ukraina şi regiunile eligibile: Maramureş, România, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria.

Obiective specifice:
 • Inventarierea, monitorizarea şi analizarea siturilor contaminate cu produse petroliere din aria transfrontalieră
 • Planificarea depoluării siturilor prin dezvoltarea de soluţii model folosind tehnologii de depoluare şi fertilizare
 • Dezvoltarea reţelei transfrontaliere de cooperare în domeniul mediului

Stabilirea ariilor poluate cu produse petroliere a fost deosebit de necesară în regiunea adiacentă de frontieră România-Ukraina pentru activităţile de reabilitare a siturilor poluate, în acord cu Directivele Uniunii Europene şi legislaţia ţărilor implicate. Degradarea solului are un impact mare asupra altor domenii de interes comun, precum: suprafaţa apelor, apele subterane, sănătatea populaţiei, schimbările climatice, protecţia naturii și biodiversităţii şi securitatea alimentară.

Planurile de regenerare dezvoltate de proiect, în funcţie de situaţia specifică de contaminare (situri contaminate grav / extins / limitat), au oferit autorităţilor publice regionale şi locale informaţii prin care să poată dezvolta strategii locale pentru reconstrucţia ecologică a siturilor contaminate.

Proiectul RoUaSoil a dezvoltat “Reţeaua regională de cooperare transfrontalieră” prin extinderea cu 3 noi regiuni, care a contribuit la intensificarea şi adâncirea cooperării instituţionale între parteneri şi alte instituţii cu care s-au semnat contracte de parteneriat în domeniul educaţiei, cercetării-planificării-dezvoltării, în efortul comun pentru un mediu mai sănătos.

Grupurile ţintă: Autorităţile publice administrative regionale şi locale, precum şi autorităţile din domeniu, specialişti şi persoane cu îndatoriri în domeniu sau în domenii înrudite, manageri de companii, proprietari şi cumpărători de terenuri, din Judeţul Maramureş-România şi Regiunea Ivano-Frankivsk-Ukraina.

Beneficiarii finali: Membrii comunităţilor care trăiesc în regiunea transfrontalieră, Judeţul Maramureş-România şi Regiunea Ivano-Frankivsk-Ukraina, şi – ca model de bune practici - se extinde şi la alte regiuni.

Rezultatele proiectului:
 • Baza de date a siturilor contaminate cu produse petroliere din Judeţul Maramureş şi Regiunea Ivano-Frankivsk ce a cuprins: gări, staţii de benzină şi baze militare dezactivate, depozite supraterane şi subterane, companii cu poluări înregistrate, arii cu accidente tehnice, situri noi identificate prin colectare de informaţii de la autorităţile locale, proprietari, manageri de companii şi observaţia directă făcută pe teren. Această bază de date a venit în sprijinul administraţiilor regionale, autorităţilor regionale şi experţilor din domeniu în vederea elaborării planurilor de management al siturilor din ariile studiate.
 • Spectrometru în infraroşu funcţional la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş şi la Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze Ivano-Frankivsk. Dezvoltarea infrastructurii a pus la dispoziţie un sistem de analiză spectrală în infraroșu operaţional de ambele părţi ale graniţei, incluzând echipamentul necesar pentru prelevarea probelor.
 • Biblioteca Tehnică a ,,Centrului Regional Romania-Ukraina pentru instruirea în protecția, managementul şi monitorizarea mediului” din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare şi a Universităţii Naţionale Tehnice de Petrol şi Gaze Ivano-Frankivsk, îmbogăţite cu cărţi de specialitate din domeniul tehnologiilor de depoluare, fertilizare şi protecţia mediului
 • Două hărţi ale siturilor contaminate: una a Judeţului Maramureş, una a Regiunii Ivano-Frankivsk
 • Buletin informativ despre zonele selectate ale Judeţului Maramureş şi ale Regiunii Ivano-Frankivsk
 • Manual de tehnologii de depoluare şi fertilizare a solurilor poluate cu produse petroliere – cu recomandări de tehnologii de depoluare si fertilizare specifice caracteristicilor poluării: arie, concentraţie, vârsta sitului, starea conjuncturală (poluare accidentală, poluare permanentă) şi impactul asupra comunităților
 • Trei planuri de regenerare a siturilor cu suprafeţe grav / extins / limitat afectate
 • Contracte de parteneriat semnate cu 3 universităţi (Universitatea din Košický, Universitatea din Miskolc şi Universitatea din Nyiregyháza) şi 6 autorităţi regionale din regiunile Szabolcs Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria) şi din Košický (Slovacia). Contractele de parteneriat au avut două componente: una educaţională, cealaltă de cercetare-planificare-dezvoltare, prin care s-a asigurat îmbunătăţirea fluxului de informaţii şi comunicare între regiuni, premisele abordării problemelor comune utilizând resursele comunitare.
 • Reţeaua regională transfrontalieră de parteneriate extinsă cu 3 noi regiuni: Szabolcs- Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria) şi Košický (Slovacia)
 • Materialele informative ale proiectului, postere, acţiuni pro-mediu constând în: întâlniri transfrontaliere, 5 conferinţe (Košický, Miskolc, Nyiregyháza, Baia Mare, Ivano-Frankivsk), informarea publicului, pagini web informative
 • Pagina web a proiectului: www.environmentrouasoil.com
 • Pagina web www.environmentnet.ro a reţelei regionale transfrontaliere extinsă cu 3 noi regiuni
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.