Imprimă această pagină

Informare publicare calendarele lansărilor de apeluri în cadrul ProgramuluiOperaţional

14 August 2019
Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarele lansărilor de apeluri în cadrul programelor dedicate capitalului uman, competitivității și infrastructurii mari.

Conform documentelor, printre apelurile care ar urma să fie lansate în perioada următoare sunt:
POCU
  • Măsuri de sprijin pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate - program pilot (o regiune)
  • Măsuri integrate pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale
  • Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii
  • Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat
  • Viitor pentru tinerii NEETs I & 2 (similar România Start-up Plus, dar adresat tinerilor care nu lucrează și nu urmează o formă de educație)
În total, în cadrul Programului Operațional Capital Uman este estimată lansarea a 29 de apeluri de proiecte în perioada septembrie - decembrie 2019.

POC
  • Proiecte pentru clustere de inovare (adresat clusterelor sau membrilor clusterelor) POIM
  • Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității
Cataloagele sunt prezentate în documentele atașate precum și pe site-ul www.fonduri-structurale.ro

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte