Cel de-al treilea program de actiune comunitara in domeniul sanatatii 2014 - 2020

06 Aprilie 2020
Tematica 3: Support to reforms in health workforce field – Initiatives on task-shifting / Sprijin pt reformele din domeniul fortei de munca in sanatate – Initiative privind transferul sarcinilor
1. Tipuri de activitati care vor fi finantate pe aceasta tematica:

Aceasta actiune va finanta initiative privind transferul sarcinilor realizate de spitale si alte institutii de sanatate de la nivelul comunitatii. Aceste initiative pot fi: munca practica si analitica necesara in spitale si alte institutii de sanatate pentru stabilirea, implementarea si evaluarea proiectelor lor privind transferul sarcinilor precum si orice alta forma de sprijin pentru implementarea acestor proiecte, de ex teambuilding, twinning, propuneri de revizuire curriculum, crearea accesului la oportunitati de invatare continua pentru personalul din sanatate pentru a-si actualiza/reinnoi/imbunatati abilitatile.

Activitati orientative:
 • Actualizarea instrumentelor existente de planificare a fortei de munca pentru a adauga posibile schimbari bazate pe transferul sarcinilor si automatizare
 • Bune practici pentru introducerea transferului de sarcini pentru siguranta pacientului/perspectiva performanta in sistemul de sanatate
 • Dezvoltarea unui curriculum pentru abilitati digitale/interpersonale/de management pentru medici, asistente, farmacisti, alte categorii de personal medical, asistenti sociali
 • Recomandari privind impactul noilor abilitati/skills (ex. instrumente digitale, prevenirea bolilor si detectarea riscului); recalificarea personalului si a noilor angajati din domeniul sanatate cu privire la metode viitoare de ingrijire; efectele schimbului de abilitati se introduce si in alte sectoare si grupuri ocupationale
 • Recomandari privind abilitatile viitoare ale personalului din sanatate pentru a se adapta noilor tehnologii (ex. abilitati superioare pentru asistente, abilitati digitale pentru personalul medical, noi specialisti IT in domeniul medical).

Propunerile de proiecte vor include o metodologie pentru evaluarea impartiala a progresului realizat in implementarea initiativelor propuse pe toata durata proiectului. Metodologia de evaluare trebuie gandita sa fie formativa, pentru a ajuta partenerii sa adapteze initiativele dupa cum e necesar. Aceasta activitate poate fi dedicata unui partener specific care are expertiza necesara in domeniu sau poate fi subcontractata. Un pachet de munci specifice si livrabilele trebuie introduse in propunere (mandatory work package 3 – in evaluare).

Proiectele din cadrul acestui apel vor contribui la forumul „Forta de munca in sanatate” de pe Platforma Politica in Sanatate.

2. Rezultate asteptate in cadrul acestei initiative:
 • Identificarea si analiza factorilor legati de implementarea reformelor in domeniul transferul sarcinilor si realizarea de ghiduri practice pt autoritatile publice si institutiile din domeniul sanatate pentru a fi folosite ca instrumente operationale
 • Sugerarea de schimbari posibile in mediul legal legat de aceasta problematica
 • Implementarea de strategii, exemple de bune practici si schimb de bune practici la nivel regional si local (ex. prin sesiuni de informare), evaluarea posibilitatii pentru diseminarea practicilor
 • Realizarea unei retele legata de platforma UE in domeniul politicii din sanatate pt a asigura sustenabilitatea rezultatelor obtinute prin proiecte, continuarea diseminarii si ierarhizarea celor mai bune practici intre statele membre
 • Organizarea de ateliere si seminarii cu actorii participanti interesati si experti in domeniu
 • Imbunatatirea cunostintelor prin studii tinta si rapoarte legate de implementarea proiectelor despre transferul sarcinilor
 • Training practic si realizarea de materiale educative care sa fie utilizate de autoritatile publice si institutiile din domeniul sanatate
 • Organizarea de evenimente cu lectii invatate si ghiduri specifice pentru autoritatile publice relevante si institutiile din domeniul sanatate.

3. Impactul asteptat:
 • Sprijinirea Statelor Membre in implementarea continua a politicilor legate de transferul sarcinilor in domeniul medical
 • Imbunatatirea cunostintelor si instrumentelor practice pentru realizarea si implementarea reformelor in domeniul transferul sarcinilor
 • Actiunea finantata trebuie sa conduca la crearea unei comunitati de actori interesati experimentati in tematica fortei de munca cu scopul:
  • de a impartasi bune practici si lectii invatate din proiectele pilot si de la institutii cu experienta in domeniu
  • de a dezvolta instrumente pentru a le disemina si pentru a promova aceste activitati in institutiile mai putin avansate.

4. Beneficiarii eligibili:

Aplicantii trebuie sa fie organizatii stabilite legal, autoritati publice sau organisme din sectorul public (institutii de cercetare si sanatate, universitati si alte institutii de studii superioare din statele membre si cele participante).

Aplicantii trebuie sa fie direct responsabili pt pregatirea si managementul proiectului impreuna cu ceilalti aplicanti fara sa fie intermediari.

Persoanele fizice si organizatiile internationale nu sunt eligibile in acest apel.

Pt a dovedi eligibilitatea toti aplicantii trebuie sa se inregistreze in Portalul Participantilor (Participant Register) inainte de data limita a apelului si sa incarce documentele necesare cu statutul legal si originea.

5. Tari eligibile:
 • Statele Membre UE
 • Regatul Unit
 • Islanda, Norvegia
 • Tari care au acord bilateral cu UE cf Articolului 6 din Regulamentul Programului: Serbia, Moldova, Bosnia si Herzegovina.

6. Durata proiectelor:

Proiectele nu pot dura mai mult de 36 luni , prelungirea va fi posibila numai exceptional, pt motive justificate si cu acordul Agentiei.

7. Parteneriat daca este cazul:

Aplicantii participanti la un proiect trebuie sa fie entitati legale separate i.e. independente si din cel putin 3 tari diferite participante.

8. Grant si cofinantare:

Comisia considera ca propunerile care cer o contributie de aprox 400.000 euro sunt potrivite pt specificul tematicii. Asta nu exclude insa selectia unei propuneri cu alta suma propusa.

Buget disponibil pt aceasta tematica: 800.000 euro.

Nr proiecte asteptate pe aceasta tematica: 2 – 3. In cazul aplicatiilor pt proiecte de „utilitate exceptionala” se acorda 80% co-finantare din costurile totale eligibile, daca propunerile intrunesc criteriile de eligibilitate relevante pt fiecare tip de grant si urmatoarele criterii pt „utilitatea exceptionala”:
 • Cel putin 60% din bugetul total trebuie sa fie folosit pt finantarea personalului. Asta pentru a promova „capacity-building”.
 • Cel putin 30% din buget sa fie alocat catre cel putin 5 state membre al caror venit national brut pe locuitor este mai mic de 90% din media UE.

Agentia isi rezerva dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile sau de a le redistribui intre prioritatile apelului, in functie de propunerile de proiecte primite si de rezultatele evaluarii.

9. Orarul

Data deschidere: 17 martie 2020
Data limita de depunere: 10 iunie 2020
Evaluarea: iunie – septembrie 2020
Informatii despre rezultatul evaluarii: septembrie 2020
Semnarea acordului de finantare: noiembrie – decembrie 2020
Data incepere proiect: noiembrie – decembrie 2020

Sursa: Call for Proposals Document, Topic 3

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2020-1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020-2;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Serviciul Pregătire Proiecte și Contractare – Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.