Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

17 Iulie 2023
În Monitorul Oficial al României, Partea I din 9 noiembrie 2012 este publicat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 3 alin.(4) din ordin, perioadele de înregistrare și evaluare se anunță prin afișare pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și al agențiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
În acest scop, anunțăm că, pentru anul 2023, perioada de înregistrare și evaluare a solicitărilor este cuprinsă între 28.06.2023 – 11.07.2023 pentru furnizorii publici şi privați de servicii sociale.

Documentația de solicitare a finanțării, în două exemplare, se depune și se înregistrează în pachet închis la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/municipiul București.

Solicitarea finanțării se completează potrivit formularului aprobat în anexa nr. 1 la Metodologie.

Solicitanţii finanţării sunt furnizorii de servicii sociale definiţi la art. 37 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a), b) și d) din Legea nr. 292/2011, denumiți în continuare beneficiari.

Cheltuielile eligibile pentru finanțarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a obiectivelor prevăzute la art. 1 din Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării aprobată prin Ordinul nr. 2765/2012, sunt cheltuieli pentru lucrările de construcții, reparații amenajări și modernizări, precum și dotări cu echipamente specifice activității din centul de zi sau rezidențial.

Cheltuielile pentru lucrările de investiții noi și intervenție la construcțiile existente sunt cele estimate de proiectant în documentația tehnico-economică și devizul general, elaborate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Documentația tehnico-economică, precum și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului vor fi aprobați în prealabil de solicitant, conform prevederilor legale în vigoare.

Sumele solicitate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea lucrărilor de investiți și/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei și includ TVA.

Sursa: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6949-20230627-anunt-finantare-centre-de-zi-rezidentiale-bugetmmss

Informare din partea Serviciului Pregătire Proiecte şi Contractare – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.