Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 76 din 30.04.2008

359
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul nr. 306/ 2008 al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 2315/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 76