ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, raportul compartimentului de resurse umane al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În baza art. 104 (1) lit. b) şi art.109 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Organigrama şi Statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico – Financiare;
  • Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 7

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.