JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa Clubului de Șah al Municipiului Baia Mare nr. 5/20.03.2018, înregistrată la Consiliul județean Maramureș sub nr. 2277/21.03.2018, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru activităţii de turism, tineret şi sport; Ţinând cont de amendamentul formulat în plen de preşedintele Comisiei pentru activităţii de turism, tineret şi sport; Văzând dispoziţiile Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, nr. 29/ 2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, nr. 43/2018 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureş pe anul 2018, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului şi nr. 44/2018 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2018; Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul județului a sumei de 50 mii lei pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare. Art.2. Se aprobă obiectivul general și obiectivele specifice pentru anul 2018 a structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.4. Acordarea efectivă a finanţării precum şi efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare. Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului județean pentru semnarea Contractului de finanțare a structurii sportive, cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Clubului de Șah al Municipiului Baia Mare. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 64

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.