JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind numirea managerului la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul Biroului resurse umane şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza Adresei nr. 4594/12.12.2018 a Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, a Procesului verbal nr. 4589/10.12.2018 privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare şi a Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică aprobat prin Dispoziția Președintelui nr. 488/2.10.2018;
          În conformitate cu prevederile:
  • art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1520/ 22.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății;
  • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. e) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numește doamna RUSU LUDOVICA în funcția de manager la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, pe o perioada de 3 ani.
          Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Judetean Maramureș pentru semnarea contractului de management cu managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.
  • Doamnei Rusu Ludovica.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 28 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi două neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 309

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.