Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 194 din 26.11.2014

1975
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparținând domeniului public al judeţului Maramureș a unor sectoare de drumuri judeţene

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină, ale comisiei pentru activităţi economico – financiare precum şi ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art.3 al. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) litera c) şi f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. nr. 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, următoarele tronsoane de drumuri județene:
          I. Tronsonul nr. 1 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 2,74 Km, având o suprafață de 35047 mp., situat în intravilanul localității Baia Sprie, conform planșelor 1/1, 1/2, 1/3, anexe la prezenta hotărâre.
          II. Tronsonul nr. 2 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 2,79 Km, având o suprafață de 35722 mp., situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, anexe la prezenta hotărâre.
          III. Tronsonul nr. 3 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 1,71 Km, având o suprafață de 21673 mp., situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 3/1, 3/2, 3/3, anexe la prezenta hotărâre.
          IV. Tronsonul nr. 4 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 1,19 Km, având o suprafață de 13775 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 4/1, 4/2, anexe la prezenta hotărâre.
          V. Tronsonul nr. 5 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 3,55 Km, având o suprafață de 44200 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, anexe la prezenta hotărâre.
          VI. Tronsonul nr. 6 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 2,70 Km, având o suprafață de 37709 mp, situat în extravilanul localității Șișești, conform planșelor 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, anexe la prezenta hotărâre.
          VII. Tronsonul nr. 7 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 0,76 Km, având o suprafață de 9755 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșei 7, anexă la prezenta hotărâre.
          VIII. Tronsonul nr. 8 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,28 Km, având o suprafață de 2980 mp, situat în extravilanul localității Cavnic, conform planșei 8 anexă la prezenta hotărâre.
          IX. Tronsonul nr. 9 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 3,60 Km, având o suprafață de 42828 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, anexe la prezenta hotărâre.
          X. Tronsonul nr. 10 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,85 Km, având o suprafață de 8874 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 10/1, 10/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XI. Tronsonul nr. 11 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,47 Km, având o suprafață de 4230 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșei 11, anexă la prezenta hotărâre.
          XII. Tronsonul nr. 12 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de1,25 Km, având o suprafață de 12476 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 12/1, 12/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XIII. Tronsonul nr. 13 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,66 Km, având o suprafață de 6840 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșei 13, anexă la prezenta hotărâre.
          XIV. Tronsonul nr. 14 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 2,24 Km, având o suprafață de 34831mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 14/1, 14/2, 14/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XV. Tronsonul nr. 15 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,24 Km, având o suprafață de 4632 mp, situat în extravilanul localității Cavnic, conform planșei 15, anexă la prezenta hotărâre.
          XVI. Tronsonul nr. 16 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 4992 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 16, anexă la prezenta hotărâre.
          XVII. Tronsonul nr. 17 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,28 Km, având o suprafață de 4664 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 17, anexă la prezenta hotărâre.
          XVIII. Tronsonul nr. 18 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 6051 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 18, anexă la prezenta hotărâre.
          XIX. Tronsonul nr. 19 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,07 Km, având o suprafață de 1397 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 19, anexă la prezenta hotărâre.
          XX. Tronsonul nr. 20 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 5500 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 20, anexă la prezenta hotărâre.
          XXI. Tronsonul nr. 21 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,23 Km, având o suprafață de 4527 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 21, anexă la prezenta hotărâre.
          XXII. Tronsonul nr. 22 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,27 Km, având o suprafață de 5701 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 22 anexă la prezenta hotărâre.
          XXIII. Tronsonul nr. 23 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,25 Km, având o suprafață de 4588 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 23, anexă la prezenta hotărâre.
          XXIV. Tronsonul nr. 24 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,18 Km, având o suprafață de 3402 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 24, anexă la prezenta hotărâre.
          XXV. Tronsonul nr. 25 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 3,42 Km, având o suprafață de 56943 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXVI. Tronsonul nr. 26 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 5,01 Km, având o suprafață de 67926 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, anexe la prezenta hotărâre.
          XXVII. Tronsonul nr. 27 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,54 Km, având o suprafață de 7567 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 27 anexă la prezenta hotărâre.
          XXVIII. Tronsonul nr. 28 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,32 Km, având o suprafață de 4184 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 28 anexă la prezenta hotărâre.
          XXIX. Tronsonul nr. 29 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 2,13 Km, având o suprafață de 28822 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșelor 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXX. Tronsonul nr. 30 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 1,54 Km, având o suprafață de 21334 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 30/1, 30/2 anexe la prezenta hotărâre.
          XXXI. Tronsonul nr. 31 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,12 Km, având o suprafață de 1822 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 31, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXII. Tronsonul nr. 32 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 1,62 Km, având o suprafață de 24754 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșelor 32/1, 32/2, 32/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXIII. Tronsonul nr. 33 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,75 Km, având o suprafață de 10078 mp, situat în intravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 33, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXIV. Tronsonul nr. 34 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,51 Km, având o suprafață de 6284 mp, situat în intravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 34, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXV. Tronsonul nr. 35 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,33 Km, având o suprafață de 4273 mp., situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 35, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXVI. Tronsonul nr. 36 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,20 Km, având o suprafață de 2043 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșei 36, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXVII. Tronsonul nr. 37 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,23 Km, având o suprafață de 27086 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 37/1, 37/2, 37/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXVIII. Tronsonul nr. 38 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,89 Km, având o suprafață de 10650 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșei 38, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXIX. Tronsonul nr. 39 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,43 Km, având o suprafață de 31323 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșelor 39/1, 39/2 ,39/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXX. Tronsonul nr. 40 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 1,92 Km, având o suprafață de 23432 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 40/1, 40/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXI. Tronsonul nr. 41 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 1,16 Km, având o suprafață de 14114 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 41/1, 41/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXII. Tronsonul nr. 42 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,30 Km, având o suprafață de 3820 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșei 42, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXXIII. Tronsonul nr. 43 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,39 Km, având o suprafață de 30481 mp, situat în extravilanul localității Bârsana, conform planșelor 43/1, 43/2 ,43/3, 43/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXIV. Tronsonul nr. 44 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,14 Km, având o suprafață de 1792 mp, situat în extravilanul localității Bârsana, conform planșei 44, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXXV. Tronsonul nr. 45 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,61 Km, având o suprafață de 7930 mp, situat în intravilanul localității Bârsana, conform planșei 45, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Toate anexele* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.
* Anexele pot fi consultate la Consiliului judeţean Maramureş – Direcţia Economică şi Patrimoniu – Serviciul cadastru şi evidenţa patrimoniului.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 194