Hotărârea nr. 109 din 20.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTARÂRE
privind stabilirea drepturilor şi dotărilor cu echipament şi cazarmament pentru dotarea iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copii ocrotiţi în servicii publice ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionişti precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile articolelor 1 şi 2 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti;
          Pe baza propunerilor făcute de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi a expunerii de motive a preşedintelui al Consiliului Judeţean Maramureş şi a avizului Comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alineat (1) lit. f) şi 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă baremele de dotare cu echipament şi cazarmament precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotarea initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive pentru copiii ocrotiti in servicii publice specializate ori dati in incredintare sau plasament la asistenti maternali profesionisti precum si pentru mamele protejate in centre maternale, pe anul 2007, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.
          Art.2. Prezenta hotarare se publică in Monitorul ofical al judetului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Directiei Juridice, Administraţie şi Relatii Publice;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Direcţiei economice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 109

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.