Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 104 din 28.06.2008

357
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni Văzând Procesul verbal de validare, precum şi rezultatul votului deschis exprimat în şedinţă; În temeiul art. 892 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consilierii judeţeni aleşi, întruniţi în şedinţa de constituire adoptă prezenta: HOTĂRÂRE: Art.1. Se validează mandatele consilierilor judeţeni aleşi în urma scrutinului de 1 iunie 2008, după cum urmează: 1. Ardelean Teodor; 2. Ban Vasile; 3. Bârlea Gheorghe; 4. Batin Petru; 5. Băban Ioan Gheorghe; 6. Bercean Pamfil; 7. Berci Vasile; 8. Bereş Ildiko; 9. Boloş Constantin; 10. Bude Ioan; 11. Căpuşan Edit Reka; 12. Cosma Alexandru; 13. Deac Alexandru; 14. Grec Gheorghe; 15. Koman Valer; 16. Kovacs Francisc Marinel; 17. Leşe Doru Braşoan; 18. Marinescu Emil; 19. Matei Călin Vasile Andrei; 20. Moldovan Ana Lucreţia Maria; 21. Munteanu Radu Mircea; 22. Muţiu Nicolae; 23. Pană Viorel; 24. Paşca Liviu Titus; 25. Pop George; 26. Rohian Anton; 27. Roşca Radu Vasile; 28. Şimon Gheorghe; 29. Tătaru Florin Cristian; 30. Timiş Gavrilă; 31. Vereş Mirela; 32. Vlad Sorin Ilie; 33. Zetea Gabriel Valer; 34. Zoicaş Marinel Constantin. Art.2. Hotărârea se comunică consilierilor judeţeni supuşi validării. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi cu abţinerea de la vot a consilierului validat în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 iunie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 iunie 2008 Nr. 104