Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 101 din 27.05.2008

373
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Referat nr. 424/ 2008 al Direcţiei de planificare teritorială, urbanism precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Având în vedere prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin. (1) lit. f, şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă avizele unice emise de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUZ ZONĂ REZIDENŢIALĂ în localitatea Groşi, com. Groşi, proiect nr. 713/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare, beneficiar: Cristian Vasile Podină din loc. Ungureni nr. 336,com Cupşeni; PUZ PENSIUNE AGROTURISTICĂ, în localitatea Cerneşti, comuna Cerneşti proiect nr. 823/2005 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 5/1, beneficiar: S.C.”BIMEX”S.R.L din Baia Mare, str. Păltinişului nr. 65/30; PUD STRUCTURĂ TURISTICĂ, în localitatea Valea Chioarului, comuna Valea Chioarului proiect nr. 581/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare,beneficiar: Sarmaşi Nistor Călin din Valea Chioarului, nr. 86/B; PUD FERMĂ PENTRU CULTIVAREA CIUPERCILOR ,în localitatea Băseşti, comuna Băseşti proiect nr. 756/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare,beneficiar: S.C.”PLEUROTUS”S.R.L. din Băseşti, nr. 52.PUD – PENSIUNI AGROTURISTICE în loc. Dăneşti , com. Şişeşti, proiect nr. 1000-1011/2008 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare, beneficiari: S.C.”TETRIS TURISM”S.R.L şi S.C „CREDOS PRODCOM”S.R.L din com. Şişeşti şi mun Baia Mare. PUZ – ZONĂ REZIDENŢIALĂ în loc. Satu Nou de Jos, com. Groşi, proiect nr. 12/2008 executat de S.C.”TRILITICA”S.R.L din Baia Mare, beneficiar Chitidean Cristian din Baia Mare. Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei planificare teritorială, urbanism; - Primăriilor comunelor Groşi, Cerneşti, Valea Chioarului, Băseşti şi Şişeşti. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel KOVACS Contrasemnează SECRETARUL AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 101