HOTĂRÂRI 2012 - 2018

privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de către Consiliul Judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative, pentru anul 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, pe anul 2020
privind aprobarea bugetului Judeţului Maramureş, pentru anul 2020
utilizarea excedentului anual al bugetului Judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe anul 2019
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale, pe anul 2020
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Paşcu Ioan
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bota Călin Ioan
privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în Judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2020
privind promovarea în parteneriat a proiectului DRANICA.20 – Promoting the immaterial wooden heritage of Maramures and Transcarpathia - Promovarea Patrimoniului imaterial al lemnului din Maramureş şi Transcarpatia – OT 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric
privind promovarea în parteneriat a proiectului „DIKEINSPECT - Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area - Strategie complexă de control a inundaţiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară OT 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii”
privind promovarea în parteneriat a proiectului „WASTE - Sound waste management as a pledge of sustainable urban development in the cities of Carpathian region - Gestionarea eficientă a deşeurilor, ca angajament de dezvoltare durabilă în oraşele din regiunea Carpatică – OT 6 – Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor tematice și adaptarea la acestea”
privind promovarea în parteneriat a proiectului „COMAND - Synchronization of operational emergency situations in border region – Sincronizarea operațională a situațiilor de urgenţă în regiunea de graniţă OT 8 – Provocări comune în domeniul siguranței şi securităţii”
privind promovarea în parteneriat a proiectului „ETHNO – Culture and authentic traditions - Cultură şi tradiţii autentice - OT 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric”
privind promovarea în parteneriat a proiectului „DIVERSITY – Natural heritage for people - Patrimoniu natural pentru oameni – OT 6–Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor tematice şi adaptarea la acestea”
privind completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș
privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureş“ S.A.
privind aprobarea încheierii Contractului de asistenţă juridică şi reprezentare a Judeţului Maramureş în litigiul ce formează obiectul Dosarului nr. 102/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție și întocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN17C)”
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN17C)”
pentru aprobarea punerii la dispoziţie a unui teren, în vederea amenajării unei platforme pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, înainte de valorificare sau tratare

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.