ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării împrumutului intern destinat finanţării lucrărilor de investiţii în infrastructura de transport a judeţului şi repartizarea acestuia pe categorii de lucrări

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/2006 privind aprobarea contractării unui credit intern pentru lucrări de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
          Pe baza prevederile art. 61 - 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil , referitoare la contracte sau convenţii;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. b) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

          Art.1. (1) Se aprobă contractarea împrumutului intern în valoare de 50 milioane lei cu o maturitate de 20 de ani ,destinat finanţării lucrărilor de investiţii în infrastructura de transport a judeţului repartizat pe categorii de lucrări astfel:
  • Lucrări de investiţii pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene - 30 milioane lei
  • Lucrări de modernizare a Aeroportului Baia Mare - 20 milioane lei
          (2) Caietul de sarcini conţinând şi lista drumurilor judeţene, valorile şi porţiunile de drum pe care vor fi executate lucrările de modernizare şi reabilitare va fi aprobate în prima şedinţă a Consiliului judeţean.
          Art.2. Din bugetul judeţului se asigură integral plata
  1. serviciului datoriei publice locale;
  2. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
  3. alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi pe pagina proprie de internet şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Preşedintelui Consiliului judeţean.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 august 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 31 august 2007
Nr. 115

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.