JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În temeiul prevederilor art. 1 pct. 11 din Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/200 a serviciilor de transport public local precum şi a art. l, pct. 3, lit. h), din Ordinul nr.182/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 şi în baza art. l, pct. 24, din Ordinul nr.182/31.08.2011, privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene;
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, două „abţineri”, un vot „împotrivă” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 143

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.