ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării Centrului de informare, consiliere şi formare profesională “PENTRU VOI” pe anul 2006

          Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, raportul Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
          În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.45 din 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108 din 2004;
          În baza art. 104 (3) lit. a) şi art. 109 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor Consiliului Judeţean cu suma de 50 mii lei, reprezentând disponibilul înregistrat la încheierea contractului de finanţare a proiectului PHARE 2002 “PENTRU VOI”, concomitent cu majorarea cheltuielilor reprezentând subvenţii pentru finanţarea Centrului de informare, consiliere şi formare profesională “PENTRU VOI”.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico-Financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi „pentru”, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 augsust 2006
Nr. 60

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.