HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneriatului cu FUNDAŢIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA în vederea depunerii proiectul cu titlul 
„PREVENIREA EXCLUZIUNII SOCIALE PENTRU UN VIITOR MAI BUN”


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Referatul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Promovare Proiecte de Dezvoltare, avizele favorabile ale comisie pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină; 
          În baza prevederilor art. 91, alin. (5) lit. (a), pct. 2, alin. (6) lit. (a) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă implementarea în parteneriat a proiectului „Prevenirea excluziunii sociale pentru un viitor mai bun” propus spre finanţare în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014).
          Art.2. Se aprobă participarea județului Maramureș în cadrul parteneriatului constituit pentru proiectul cu titlul „Prevenirea excluziunii sociale pentru un viitor mai bun” ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014).
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş care va fi mandatat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Dumuţa Dumitru

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 81

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.