Hotărârea nr. 24 din 27.02.2013

HOTĂRÂRE

de modificare a Hotărârii nr. 120/ 2012 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a unui reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Maramureş

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 1336/18.02.2013 a Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş şi avizele  favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină şi ale comisiei pentru sănătate, muncă, solidaritate socială şi familie;

Văzând  Hotărârea nr. 2/ 2013 privind încetarea de drept a mandatului domnului Matei Călin Vasile Andrei şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;

În baza prevederilor art. 287 alin. (1), lit. a) şi alin.(3) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) punctul 4 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.I. Art.2 din Hotărârea nr. 120/ 2012 se modifică prin înlocuirea domnului Matei Călin Vasile Andrei în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, cu domnul Emil Muntean.

Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;

Direcţiei juridice şi administraţie publică;

Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Maramureş;

Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii;

Reprezentantului desemnat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 februarie 2013. Au fost prezenţi 30 de consilieri judeţeni din totalul 32 consilieri judeţeni în funcţie.

PREŞEDINTE,

Zamfir Ciceu

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 27 februarie 2013

Nr.  24

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.