JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înfrățirea Județului Maramureș cu Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaţionale;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Avizele nr. H 2-2/1013 din 26 martie 2019, H 2-2/2177 din 16 iulie 2019 ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate Internaţionale şi Avizele nr. 41691/01.04.2019 şi nr. 93618/ 12.07.2019 ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Cabinet Viceprim-ministru;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), alin. (7), lit. b), c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă înfrățirea între Județul Maramureș și Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Maramureș și Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă organizarea evenimentului „Înfrățirea dintre Județul Maramureș și Voievodatul Podkarpackie”, cu ocazia semnării Acordului de cooperare, conform art. 2 din prezenta.
          Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei, necesară pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre, care se asigură din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, de la capitolul 51 „Autorități Publice”.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; 
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice – Biroul Relații Internaționale;
  • Voievodatului Podkarpackie din Republica Polonă.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 177
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.