JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul Judeţean Maramureş, Nota de fundamentare a Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului Resurse Umane şi Avizul Comisiei de atribuire denumiri a Județului Maramureș nr. 1/2019;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, ca urmare a comasării prin absorbție a Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, care se desființează și se atribuie denumirea „Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș”.
          Art.2. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, cuprinse în Anexa 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Personalul Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare va fi preluat în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, în condițiile legii, în limita numărului maxim de posturi aprobat, conform Organigramei și Statului de funcții menționate la art.2 din prezenta.
          Art.4. Cadrelor didactice angajate a Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, instituție care se desființează, li se vor pune la dispoziție, până la data de 01.07.2019, posturi de profesori, în conformitate cu Planul de școlarizare care v-a fi aprobat pentru anul școlar 2019-2020.
          Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Maramureș pentru a desemna un manager interimar pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.
          Art.6. Se împuternicește managerul interimar al instituției să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în executare a prezentei hotărâri.
          Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economică şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 2 „abţineri” şi 6 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 aprilie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 23 aprilie 2019
Nr. 83

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.