JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind implementarea în parteneriat a proiectului cu titlul „Reabilitare şi dotare Casa Muzeu dr. Ioan Mihalyi de Apşa”
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Patrimoniu;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de lansarea Apelului 1 – Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice din cadrul Programului RO-Cultura, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021;
          Luând în considerare prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă implementarea, în parteneriat cu Municipiul Sighetu Marmaţiei, a proiectului cu titlul „Reabilitare şi dotare Casa Muzeu dr. Ioan Mihalyi de Apşa”, propus spre finanţare în cadrul programului RO-Cultura, în cadrul Mecanismului Financiar SEE.
          Art.2. Se aprobă cofinanţarea proiectului prevăzut la Art.1, cu echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro, din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției Tehnice și Investiții;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcției Arhitect Șef.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 42

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.