JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară Având în vedere Referatul Direcţiei planificare teritorială urbanism, solicitările unor persoane fizice şi juridice precum şi avizul comisiilor de specialitate şi a comisiei de activităţi economico-financiare; În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 90,5 mii lei, reprezentând acordarea de ajutoare pentru achiziţionarea a 2,0 tone de ciment şi 1,0 tone de var pentru fiecare casă ce necesită reconstrucţia în urma efectelor inundaţiilor din luna iulie anul 2008 şi repartizarea acesteia pe unităţi administrativ-teritoriale conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 67 mii lei, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărîre. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Direcţiei economice; • Unităţilor administrativ-teritoriale interesate. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 septembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 septembrie 2008 Nr.171

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.