JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate Văzând prevederile art. 50 şi 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 81/ 2008; În temeiul prevederilor art. 97, ale art. 98, raportate la prevederile art. 54 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 1. Comisia de activităţi economico – financiară 1.Zoicaş Marinel Constantin; 2. Kovacs Marinel; 3. Munteanu Radu Mircea; 4. Boloş Constantin; 5. Roşca Radu Vasile; 6. Bârlea Gheorghe; 7. Şimon Gheorghe; 8. Cosma Alexandru; 9. Batin Petru. 2. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism 1.Timiş Gavrilă; 2. Muţiu Nicolae; 3. Ban Vasile; 4. Bereş Ildiko; 5. Pop George; 6. Roşca Radu Vasile; 7. Vlad Sorin Ilie; 8. Cosma Alexandru; 9. Bude Ioan. 3. Comisia pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport 1.Zoicaş Marinel Constantin; 2. Timiş Gavrilă; 3. Bercean Pamfil; 4. Zetea Gabriel Valer; 5. Şimon Gheorghe; 6. Băban Ioan Gheorghe; 7. Leşe Doru Braşoan. 4. Comisia pentru sănătate, muncă, solidaritate şi familie 1. Paşca Titus Liviu; 2. Căpuşan Edit Reka; 3. Koman Valer; 4. Pană Viorel; 5. Grec Gheorghe; 6. Deac Alexandru; 7. Tătaru Florin Cristian. 5. Comisia învăţământ, cultură şi culte şi patrimoniul cultural 1. Berci Vasile; 2. Ardelean Teodor; 3. Bereş Ildiko; 4. Ban Vasile; 5. Bârlea Gheorghe; 6. Pop George; 7. Băban Ioan Gheorghe; 8. Moldovan Ana Lucreţia Maria; 9. Rohian Anton. 6. Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 1. Bercean Pamfil; 2. Muţiu Nicolae; 3. Paşca Titus Liviu; 4. Vereş Mirela; 5. Vlad Sorin Ilie; 6. Grec Gheorghe; 7. Rohian Anton; 8. Bude Ioan; 9. Batin Petru. 7. Comisia juridică şi de disciplină 1. Kovacs Marinel; 2. Munteanu Radu Mircea; 3. Ardelean Teodor; 4. Boloş Constantin; 5. Leşe Doru Braşoan; 6. Tătaru Florin Cristian; 7. Deac Alexandru; 8. Comisia pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului 1. Căpuşan Edit Reka; 2. Berci Vasile; 3. Koman Valer; 4. Pană Viorel; 5. Vereş Mirela; 6. Moldovan Ana Lucreţia Maria; 7. Zetea Gabriel. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Membrilor comisiilor; - Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 iunie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 iunie 2008 Nr. 108

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.